Jumat, 01 Juni 2012

contoh sajak


AMPUN GUSTI


Nun gusti nu maha asih
Mundut widi abdi seja susuci
Sumujud nundung laku lampah

Sumerah salaksa bayan
Dina amparan sajadah
Panggugah hidayah

Ka anjeun masrahkeun diri
Nyanggakeun nampi tobatna abdi
Detik ieu seja ngubur tapak diri

Nu tos hilap ka temah wadi
Nu teu tumut kanu Agung
Ampun . . . Gusti . . .


Unggal poe unggal lengkah
Nataan tanggal dina kalender
Angger aya anu di arep-arep
Ari umur melesat henteu kajeung
Dina beja dina carita
Warna-warni kajadian teu kapireng

Da puguh katalimbeng rusiah
Dina sakedak cimata
Aya kasedih
Nu teu kedal
Dina kongkolah kahirupan
Aya nu miang teu mulang deuiBULAN NGALIMBA

Sanajan bulan tumunggal
Caangna mah bati nu hegar
Bangun nu teu ngemu tunggara
Sanajan bulan nyorangan
Teu risi ngambah sagara peuting

Nganti bentang nu baris marengan
Nganteur nyorang simpena peuting
Nepi ka balebat nyampeur
Nyinglarkeun kahieum ati
Antara bandung madiun

 Tidak ada komentar:

Posting Komentar